Κατάγματα του ισχίου

10 Φεβρουαρίου, 2021

Τα κατάγµατα του ισχίου αποτελούν τα συχνότερα κατάγµατα µαζί µε αυτά του καρπού που συναντιούνται σε ανθρώπους µεγάλης ηλικίας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, γιατί, αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, συνοδεύονται από αυξηµένα ποσοστά θνητότητας. Φαίνεται ότι οι γυναίκες πάσχουν συχνότερα από τους άνδρες από κατάγµατα του ισχίου. Μάλιστα υπολογίζεται ότι το 15% του γυναικείου πληθυσµού θα εµφανίσει κάταγµα ισχίου κάποια στιγµή στη ζωή της.

Υπάρχουν κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εµφάνιση αυτών των καταγµάτων, όπως η οστεοπόρωση, η λήψη κάποιων φαρµάκων, το αλκοόλ, οι καρκινικές µεταστάσεις στην περιοχή του ισχίου, µεταβολικά νοσήµατα των οστών κ.ά.

Ταυτόχρονα, οι ηλικιωµένοι ασθενείς είναι περισσότερο επιρρεπείς σε αυτά τα κατάγµατα και λόγω της µυϊκής ατροφίας, της µειωµένης ισορροπίας και αντανακλαστικών, που τους καθιστούν ευάλωτους σε πτώσεις.

Η πιο συνηθισµένη αιτία εµφάνισης κατάγµατος του ισχίου είναι οι πτώσεις εξ’ ιδίου ύψους, λόγω απώλειας ισορροπίας, ζάλης ή ατυχήµατος. Σπανιότερα µπορεί να εµφανιστούν και µε µικρότερη βία, εφόσον υπάρχει κάποια παθολογία στην περιοχή του ισχίου, οπότε αυτά λέγονται παθολογικά κατάγµατα.

Κλινικά, ο ασθενής µε κάταγµα στο ισχίο παρουσιάζει έντονο πόνο στην περιοχή, αδυνατεί να φορτίσει το σκέλος που πάσχει, το οποίο πολλές φορές έχει χαρακτηριστική εικόνα (βράχυνση, έξω στροφή) που καθιστά τη διάγνωση εύκολη.

Απεικονιστικά, η διάγνωση γίνεται µε τις απλές ακτινογραφίες και σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι χρήσιµη και η αξονική τοµογραφία.

Τα κατάγµατα του ισχίου ταξινοµούνται σε ενδαρθρικά και εξωαρθρικά. Τα ενδαρθρικά κατάγµατα αφορούν τα κατάγµατα της κεφαλής του µηριαίου, καθώς και τα κατάγµατα του αυχένα του µηριαίου οστού (υποκεφαλικά, βασεοαυχενικά, διαυχενικά). Τα εξωαρθρικά κατάγµατα εµφανίζονται στην περιοχή του τροχαντήρα και διακρίνονται στα διατροχαντήρια, στα περιτροχαντήρια και τα υποτροχαντήρια.

Αντιµετώπιση

Η αντιµετώπισή τους γίνεται κατά κανόνα χειρουργικά. Η συντηρητική αντιµετώπισή τους συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά θνησιµότητας, λόγω επιπλοκών του παρατεταµένου κλινοστατισµού, που στις µεγαλύτερες ηλικίες είναι καταδικαστικός.

Τα κατάγµατα αυτά θα πρέπει να χειρουργούνται το συντοµότερο δυνατό, εφόσον το επιτρέπουν οι γενικότερες συνθήκες υγείας του ασθενούς.

Οι σύγχρονες τεχνικές που εφαρµόζονται από την ορθοπαιδική µας οµάδα στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης καθιστά πλέον τη χειρουργική αντιµετώπιση των καταγµάτων αυτών ασφαλή και αποτελεσµατική, µε άµεση µετεγχειρητική κινητοποίηση των ασθενών και γρήγορη αποκατάσταση.

Η εξειδικευµένη και πιστοποιηµένη οµάδα των χειρουργών ορθοπαιδικών Ρήγα Σαντά, Ιωάννη Σιάσιου και Παναγιώτη Κουµή, σε απόλυτη συνεργασία µε τον Όµιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, είναι πάντα έτοιµη να προσφέρει τη µοναδική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί 24ώρου βάσεως άµεση αντιµετώπιση του καταγµατία των υποκεφαλικών καταγµάτων µε AMIS technique, αλλά και των διατροχαντηρίων καταγµάτων µε ενδοµυελικούς ήλους µέσα από ελάχιστης επεµβατικότητας τεχνικές.

 

Ρήγας Σαντάς
Ορθοπαιδικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης