Αρθροσκόπηση

16 Ιανουαρίου, 2021

Η Αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιεί ο κατάλληλα εκπαιδευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός για να δει, να διαγνώσει και να θεραπεύσει προβλήματα μίας άρθρωσης.

Η Αρθροσκόπηση μπορεί να εφαρμοστεί στο γόνατο, τον ώμο, το ισχίο, την ποδοκνημική άρθρωση, τον καρπό, τον αγκώνα ακόμα και στη σπονδυλική στήλη.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι οι πολύ μικρές τομές, η άριστη εξέταση της βλάβης υπό άμεσο οπτικό έλεγχο, η μείωση του χειρουργικού χρόνου, ο περιορισμένος χρόνος νοσηλείας μετεγχειρητικά, οι μειωμένες μετεγχειρητικές επιπλοκές, η γρήγορη επάνοδος στις δραστηριότητες.

Μέσα από μία μικρή τομή εισάγεται το αρθροσκόπιο το οποίο λειτουργεί σαν το «μάτι» του Ορθοπαιδικού μέσα στην άρθρωση. Από άλλες μικρές τομές εισάγονται τα απαραίτητα για την πάθηση χειρουργικά εργαλεία.

Αρθροσκοπικά, επιδιορθώνονται οι ρήξεις των μηνίσκων του γόνατος, η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου, χόνδρινες βλάβες, η αστάθεια του ώμου, η ρήξη του στροφικού πετάλου στον ώμο, παθήσεις του ισχίου και πολλές άλλες βλάβες σε διάφορες αρθρώσεις.