Εξατομικευμένη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

10 Φεβρουαρίου, 2021

Η επαναστατική εξέλιξη στην ορθοπαιδική χειρουργική, στον τομέα της επανορθωτικής χειρουργικής ενηλίκων (ολική αρθροπλαστική), ακούει στο όνομα εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος σε συνδυασμό με ελάχιστα παρεμβατική τεχνική.

Ο συνδυασμός αυτός φέρει, σε σχέση με την κλασική επέμβαση αντικατάστασης του γόνατος, σημαντικά πλεονεκτήματα από δύο πλευρές.

Αφενός η ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος μειώνει την μετεγχειρουργική αιμορραγία καθώς δεν έχουμε μεγάλες αποκολλήσεις και τομές ισχυρών μυικών ομάδων και τενόντων, ελαχιστοποιείται ο μετεγχειρουργικός πόνος καθώς και ο χρόνος γενικότερης αποθεραπείας (χρόνος νοσηλείας και φυσικής αποκατάστασης).

Αφετέρου η “κατά παραγγελία” άρθρωση του γόνατος, δηλαδή το μοναδικό αυτό καλούπι που απευθύνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανατομίας του ασθενούς μειώνει τον χρόνο της επέμβασης και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της αναθεώρησης της επέμβασης.

Συμπερασματικά:

  • Η μείωση του χρόνου νοσηλείας,
  • η σχεδόν άμεση φόρτιση και κινητοποίηση,
  • η μείωση της αιμορραγίας,
  • η εξατομίκευση του προθετικού υλικού,
  • η μείωση του χρόνου της επέμβασης,
  • η σημαντική μείωση του χρόνου αποκατάστασης και η ταχύτερη επαναφορά του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες έχουν καταστήσει μια “μεγάλη” ορθοπαιδική επέμβαση στις μέρες μας να γίνεται “μικρή”.